Đăng ký lái thử

Tôi đã có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ